Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Provozovatel

ŠTRUNC, s.r.o.
Tlustice 215
268 01, Hořovice
Česká republika

Tel.: 775 608 203


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují hlavní zásady a principy obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím, tj. společností ŠTRUNC, s. r. o., Tlustice 215, 268 01 Hořovice.

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami.

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká, na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo písemné formou emailu nebo prostřednictvím nákupního košíku v internetovém obchodě. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

2. Způsob objednávání

Jelikož se snažíme být ke svým zákazníkům co nejblíže, nabízíme jim několik možností objednávání zboží z naší nabídky:

a) telefonicky – na 775 608 201 nebo 311 513 577 v pracovních dnech od 8:00 – 15:00 hod.

b) e-mailem – na adresu objednavky@hrackystrunc.cz

c) on-line nákupem – na internetové stránce www.hrackystrunc.cz

d) poštou – na adresu ŠTRUNC, s. r. o., Tlustice 215, 268 01 Hořovice.

e) faxem – na faxové číslo 311 513 577

3. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:

a)      druh a množství zboží v nákupní ceně a za platebních podmínek, které jsou platné v den odeslání objednávky

b)      zboží, který vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 

Nezodpovídáme za:

a)      opožděné dodání zboží zapříčiněné nesprávně uvedenou adresou přijímatele

b)      případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv a nebo jiných nepředvídatelných překážek

4. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

a) zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

b) objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a veškeré závady bezodkladně oznámit písemnou formou

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku resp. upravit její část bez udání důvodů do 48 hodin od odeslání objednávky telefonicky na 775 608 201  a nebo emailem na adresu objednavky@hrackystrunc.cz . Po závazném potvrzení objednávky, jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží “na objednávku,“ které bylo nutné na přání zákazníka obstarat anebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení průkazných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v těchto případech:

a) objednávku nebylo možné závazně ověřit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

b) zboží se už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 7 kalendářních dní.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Veškeré zboží zakoupené od společnosti ŠTRUNC, s.r.o. můžete bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Zboží musí zákazník na vlastní náklady do uvedené lhůty doručit na naši adresu spolu s krátkou žádostí a kopií faktury nebo dodacího listu. Možnost vrácení se nevztahuje na použitý výtvarný materiál. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu a obalu, je zákazník povinen nahradit dodavateli hlavně náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěné zboží a pod. Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

7. Dodací podmínky

Dodávky předmětů plnění (objednaného zboží ) budou podle dostupnosti produktů a skladových  možností prodávajícího realizované v co nejkratším termínu.  Nejvíce  žádané   zboží máme vždy na skladě. Ostatní zboží dodáváme cca do 6 týdnů. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika dnů zboží odevzdáme doručovací společnosti.

Spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží anebo jiné okolnosti vyžadují .

Pokud nejsme schopni dodat všechno objednané zboží najednou, budete písemně informováni dopisem (přiloženým k dodávce) o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později nebo je pro velký zájem vyprodáno. Náklady na poštovné účtujeme jen jednou. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít i k opoždění  dodání zásilky, nebo došlo k opoždění ze strany dodavatele. V tomto případě se Vám omlouváme.                                                           

Počet objednávek před vánočními svátky se několikanásobně zvyšuje, a proto Vás chceme upozornit na dodací lhůtu, která se prodlužuje o 14-30 dnů a z toho důvodu Vás žádáme ke konci roku zasílat Vaše objednávky co nejdříve. V předvánočním období se dodací lhůta může prodloužit i vzhledem k vytíženosti zásilkové služby.

Pokud soukromým osobám a nestátním organizacím zasílame zboží na  dobírku, tak v případě, že  některé zboží nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši objednávku bereme jako vyřízenou.

Doprava zboží:

Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu zboží na adresu určení po celé České republice zajistí prodávající.

Náklady na dopravu zboží hradí zákazník paušální částkou (není ovlivněna hmotností zboží ani velikostí objednávky). Cena je 100 Kč. Při dobírce 150 Kč.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na použití výrobku.

 

Platební podmíny:

a)   pro mateřské školy a ostatní státní organizace dodáváme zboží na fakturu s dobou splatnosti 14 dnů. Faktura je součástí dodaného zboží.

b)   pro soukromé osoby a organizace (mimo státních) dodáváme zboží na dobírku nebo na základě úhrady zálohové faktury.

8. Zodpovědnost za závady zboží a záruka

a) Při dodávce objednaného zboží spediční společností nebo Českou poštou je zapotřebí zboží řádně zkontrolovat, jestli není poškozené. Při  zjištění jakéhokoliv poškození je nutné toto reklamovat do 24 hodin od dodání na pobočce České pošty, která Vám zboží dodala ( pokud vám byla zásilka doručena poštou, za dopravu zboží zodpovídá Česká pošta). V případě, že Vám zásilku doručila spediční společnost, je zapotřebí ihned při převzetí sepsat reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Do 3 dnů je zapotřebí oznámit vzniklou událost naší společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v pořádku.

b) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změny konstrukce a provedení, které negativně neovlivňují vzhled nebo funkci výrobku, neopravňují k námitkám a reklamacím (Fota  jsou vždy jen ilustrativní).

c) Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpečí poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo změně jeho vlastností.

e) Podkladem pro všechny objednávky jsou vždy platné katalogy, ceníky a webová prezentace. Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn na nabízeném sortimentu.

Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.

Pro uplatnění reklamace je nutné poslat písemnou reklamaci na adresu společnosti ŠTRUNC, s. r. o. – nejlépe na e-mailovou adresu objednavky@hrackystrunc.cz. Je důležité  uvést všechny potřebné údaje jako: údaje o odběrateli (jméno, adresa, tel. číslo), název a kód výrobku , datum zakoupení výrobku a číslo faktury, podrobný popis reklamace a eventuálně fotodokumentaci.

Po přijetí reklamace se s vámi následně telefonicky nebo písemně zkontaktují naši zaměstnanci a dohodnou se na dalším postupu.

9. Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromážděním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace, automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě emailem anebo telefonicky. Pokud si  nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílaní ukončit podle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Jenom v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s údaji.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty